Mediation in Houten

Solco-mediation heeft als doel mensen/partijen te begeleiden die een conflict hebben. Voorbeelden hiervan zijn:  relatieproblemen en andere familie aangelegenheden, arbeidsconflicten en burenruzies. Mediation wordt steeds vaker toegepast. Ook de overheid past frequent mediation toe in conflicten met burgers. Het is mooi om te zien dat de meeste conflicten opgelost  kunnen worden. Er zijn verschillende manieren te bedenken om een conflict op te lossen: de rechter, elkaar negeren of mediation. In de hierna volgende tekst zal duidelijk worden waarom de voorkeur uitgaat naar mediation.

Mediation
Mediation is een vorm van begeleiding aan mensen die een conflict hebben. Bij mediation kiest u ervoor om, op basis van vrijwilligheid, u te laten bijstaan door een onafhankelijke, neutrale en onpartijdige derde: een mediator. De mediator helpt mensen bij het oplossen van een conflict door het op gang brengen van de communicatie, het begeleiden van de gesprekken en het bewaken van het proces.

Uw rol
Bij mediation lost niet de mediator het conflict op maar doet u dat zelf! Zelfbedachte oplossingen werken beter en langer.
Wellicht heeft u het idee voorafgaand aan het intakegesprek dat een oplossing onmogelijk is maar uit onderzoek blijkt dat 85% van de mediations leidt tot een voor beide partijen acceptabele oplossing.

Voordelen
De voordelen van mediation zijn groot:

  • Omdat u samen een oplossing bedenkt heeft u zelf veel invloed op de uitkomst;
  • Omdat partijen samen de oplossing bedenken, zullen afspraken langer blijven bestaan en gehandhaafd worden;
  • De relatie tussen u en de andere partij blijft in stand (of wordt goed afgesloten);
  • U kijkt voornamelijk naar de toekomst en minder naar het verleden;
  • Een oplossing wordt vaak sneller gerealiseerd;
  • Waarbij de kosten relatief laag zijn. Rechterlijke procedures met advocaten zijn vaak kostbare trajecten.

Mediation: ook voor U?
Mediation is geschikt voor iedereen die een conflict heeft, de regie graag in eigen hand houdt en eigen keuzes wil maken. Hierbij is voor u het vinden van een werkbare oplossing belangrijker dan het halen van het eigen gelijk.Mediation werkt niet wanneer een van de partijen absoluut geen mediation wil, als er geen volmacht is om bepaalde beslissingen te nemen, als het conflict al zo hoog opgelopen is dat het niet meer mogelijk is om rond de tafel te gaan zitten en als er een rechterlijke uitspraak nodig is (bijvoorbeeld bij beslaglegging). Lees meer over mediation bij Hoe werkt mediation?

Voorwaarden
Een mediation is aan regels, voorwaarden en afspraken gebonden. Op deze manier wordt de kwaliteit gewaarborgd. Deze regels en afspraken staan beschreven in gedragsregels, een reglement en de mediationovereenkomst. U kunt deze vinden en downloaden via Te downloaden documenten

Contact

Drs. Bert Vos Rm
Viswater 68
3991 HE Houten
Tel. 06 12537076
E-mail: info@solco-mediation.nl

MfN Geregistreerd mediator
2013-12-29-11-59-14.MfN registermediator

ADR Register
logo