Hoe werkt mediation

Waarschijnlijk is het de eerste keer dat u in aanraking komt met mediation. Daarom vindt u op deze pagina informatie langs welke stappen de mediation verloopt.
Als u overweegt om via mediation uw conflict op te lossen dan kunt u dit door het sturen van een mail kenbaar maken . Ik zal dan contact met u opnemen. U kunt ook telefonisch contact met mij opnemen.

U zult dan uitgenodigd worden voor een intakegesprek. Daarnaast kunt ook, ter voorbereiding, diverse documenten downloaden zoals de mediationovereenkomst, de gedragsregels en het reglement. Ga hiervoor naar: te downloaden documenten.

Voor de start
Er kunnen diverse aanleidingen zijn om mediation te overwegen:
U wilt zelf een mediation starten omdat u een conflict hebt of de rechter heeft aangegeven geen uitspraak te doen en u advies gegeven om er via mediation uit te komen. De gerechtelijke procedure wordt tijdelijk stopgezet en u probeert uw conflict alsnog via mediation op te lossen

Intakegesprek
Mediation begint met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek is er in de eerste instantie volop tijd om uw vragen te stellen. Daarnaast zal of zullen?  er een aantal praktische afspraken gemaakt worden. Het is daarom verstandig om dit eerste gesprek goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is en welke zaken belangrijk zijn. Ook zal de mediationovereenkomst besproken en ondertekend worden.

Belangrijk om op te merken is dat alles, ook het intakegesprek valt onder de geheimhouding. Dit intakegesprek, dat maximaal een 1 uur duurt, is geheel gratis.

De mediationovereenkomst
Na de intake legt de mediator een aantal zaken vast in de mediationovereenkomst. Het gaat dan om belangrijke zaken zoals geheimhouding, vertrouwelijkheid, het onderwerp van het conflict en het uurtarief. Ook verklaart u dat u beide de intentie heeft om het conflict op te lossen en actief meewerkt. De mediator verklaart dat hij onpartijdig is en geen belang heeft bij de oplossing van het conflict. Zie voor meer informatie Mediationovereenkomst Solco-mediation.doc en Mediation Reglement Solco-mediation.doc

De mediation
Vervolgens zal de mediation plaatsvinden. De bedoeling van mediation is dat partijen zelf naar een bevredigende oplossing zoeken die recht doet aan betrokken partijen. De mediator zal het proces begeleiden, de communicatie stimuleren en de spelregels met betrekking tot communicatie bewaken. Mediation zal binnen een aantal gesprekken plaatsvinden. Hoe lang een mediation duurt is niet te zeggen, dit is namelijk afhankelijk van een aantal factoren.

Gemiddeld zijn 5 à 6 gesprekken nodig. De gesprekken duren gemiddeld 1,5 uur met een uitloop tot maximaal 2 uur.
Als beide partijen het op prijs stellen kan er een verslag van een bijeenkomst gemaakt worden. Het is belangrijk om te weten dat er geen rechten ontleend kunnen worden aan een dergelijk verslag tenzij beide partijen dit onderling afspreken.

Er zijn 2 fasen in het mediationtraject te benoemen:
De onderzoeksfase: na een aantal gesprekken is het duidelijk waar het conflict om gaat, hoe partijen er tegenaan kijken, wat de kern is en welke zaken belangrijk zijn voor de toekomst;
De onderhandelingsfase: dit is het moment waarop u als partij constructief aan een oplossing kan gaan werken. De mediator zal u begeleiden in dit proces zodat er een oplossing gevonden wordt die voor beide partijen bevredigend is De mediator zal ook toetsen of de oplossing haalbaar is.

Afsluiting
Nadat beide partijen een bevredigende oplossing gevonden hebben voor hun conflict zal er een (vaststellings)overeenkomst worden opgesteld. Hierin zullen de afspraken vastgelegd worden die tussen partijen gemaakt zijn. Deze overeenkomst schept rechten en plichten waar u zich beiden aan dient te houden. De overeenkomst wordt alleen door u als partij ondertekend en niet door de mediator. Het is immers een door u gekozen oplossing?

Wat u van de mediator mag verwachten
Van de mediator mag u verwachten dat hij onafhankelijk en neutraal is. Mocht u het idee hebben dat dit niet zo is dan is het essentieel dat u dat aangeeft. Daarnaast zal de mediator het proces begeleiden en er voor waken dat de oplossing die gekozen wordt recht doet aan beide partijen. De mediator zal er vervolgens voor zorgen dat de manier van omgaan met elkaar en de communicatie respectvol zal verlopen.

De mediator zal indien gewenst van iedere bijeenkomst een verslag maken. De mediator zal in ieder geval de (vaststellings)overeenkomst opstellen.
Wilt u meer weten over wat u van de mediator mag verwachten? Download dan de Gedragsregels Solco-mediation.doc

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Bel of mail met Solco-mediation.

Drs. Bert Vos Rm
Viswater 68
3991 HE Houten
Tel. +31 612537076
E-mail: info@solco-mediation.nl

7 dagen in de week telefonisch bereikbaar. Bereikbaar