Arbeid/zakelijke conflicten

Bij arbeidszaken/zakelijke belangen gaat het vaak om afspraken die tussen partijen gemaakt zijn en waarover verschil van mening is. Maar ook dreigend ontslag en een verstoorde arbeidsrelatie komen in aanmerking voor mediation. Solco-mediation heeft veel ervaring binnen de gezondheidszorg maar heeft ook meer dan 15 jaar ervaring als manager op verschillende niveaus binnen verschillende  organisaties.
Het kenmerk van dit soort conflicten is dat ze makkelijk kunnen escaleren waarbij er alleen maar verliezers zijn in de sfeer van public relations en in relaties tussen mensen terwijl dit niet altijd nodig is. Ook in dit soort conflicten staat het behouden van de relatie centraal of het nu gaat om een relatief kleine zakelijke wereld of een arbeidsconflict van een medewerker die ooit voor een bepaald bedrijf heeft gekozen.
Mediation is bij uitstek geschikt om dit soort conflicten op te lossen. Het is immers zo dat partijen die samen een oplossing willen zoeken vaak een beter resultaat bereiken dan wanneer een derde de knoop doorhakt waarbij veel onzekerheden zijn? Bij mediation is het mogelijk om zelf invloed op de beslissing uit te oefenen waardoor er een win-win situatie ontstaat.

Drs. Bert Vos Rm
Viswater 68
3991 HE Houten
Tel. +31 612537076
E-mail: info@solco-mediation.nl

Bert Vos Mediator Houten

Bert Vos Mediator in Houten

 

Aangesloten bij

ADR Register
logo

Terugbelformulier