Familie/buren conflicten

Bij conflicten tussen buren/familie kan het gaan om erfafscheidingen,  erfenissen, parkeren van de auto voor uw raam, geluidshinder  enzovoort.

Het kenmerk van dit soort conflicten is dat er meestal sprake is van een langdurige relatie: men woont al langer naast elkaar. En wat familieaangelegenheden betreft: familiebanden zijn nu eenmaal feitelijk.
Een ander kenmerk is dat je niet zomaar van elkaar af bent omdat verhuizen vaak geen reële optie is. 

Belangrijke kenmerken van mediation zijn én het bewaren van de relatie én het vinden van een acceptabele oplossing voor beide partijen binnen een relatief korte tijd. Daarom heeft deze manier van conflictoplossing een grote kans van slagen ook al zal dat voor u in eerste instantie niet zo lijken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Bel of mail naar Solco-mediation.