Relationele conflicten

Ook bij relatieproblemen geldt dat er meestal sprake is van een langdurige relatie die voor beide partijen belangrijk is en die niet zomaar te verbreken is. Bij relatieproblemen speelt bovendien dat er er vaak kinderen in het spel zijn of dat men relatietherapie te zwaar vindt of omdat er van dreigende echtscheiding nog geen sprake is omdat beide partijen hun verantwoordelijkheid willen nemen.

Een verbijzondering binnen deze categorie conflicten zijn de relatieproblemen binnen de Christelijke signatuur waar scheiden geen optie is maar waar wel mensen en dus ook conflicten zijn. Solco-mediation kent deze wereld van binnenuit en kan zo, rekening houdend met geloofsbeleving en de specifieke context van kerk en samenleving, een waardevolle bijdrage leveren.

Het kenmerk van dit soort conflicten is dat er sprake is van een langdurige relatie die niet zomaar te verbreken is. Partijen moeten èn willen verder met elkaar. Het bewaren van de relatie is een zeer belangrijk punt maar daardoor ook een voor beide partijen bevredigende oplossing waar men zelf invloed op kan uitoefenen.

Belangrijke kenmerken van mediation zijn én het bewaren van de relatie én het vinden van een acceptabele oplossing voor beide partijen binnen een relatief korte tijd. Daarom heeft deze manier van conflictoplossing een grote kans van slagen ook al zal dat voor u in eerste instantie niet zo lijken.

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? U kunt altijd Een mail sturen of ons bellen: 06 12537076

Drs. Bert Vos Rm
Viswater 68
3991 HE Houten
Tel. +31 612537076
E-mail: info@solco-mediation.nl

Bert Vos Mediator Houten

Bert Vos Mediator in Houten

 

Aangesloten bij

ADR Register
logo

Terugbelformulier